Het onderstaande is van toepassing op onze website.

Boerkamp Voertuig elektra en klimaattechniek werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat de inhoud van de website onvolledig of verouderd is.

Boerkamp geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt vermeld. Aan de informatie op de website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Boerkamp Voertuig elektra en klimaattechniek biedt geen garantie over de veiligheid van deze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Boerkamp Voertuig elektra en klimaattechniek is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt.

Boerkamp Voertuig elektra en klimaattechniek kan de website naar eigen inzicht en op elk gewenst moment veranderen of beëindigen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen op of beëindiging van onze website.

Door de website Boerkamp-ae.nl te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.